• Οργάνωση το έτος 2015 στην λίμνη Κερκήνη του Πανευρωπαϊκού ετήσιου συνεδρίου του SAVE Foundation και του 9ου σεμιναρίου με θέμα “Μη Αναγνωρισμένοι και Απομονωμένοι Πληθυσμοί Σπανίων Φυλών”, “Unrecognised and Isolated Populations of Rare Breeds and Varieties”
  • Οργάνωση συνεδρίου στο Σχηματάρι το έτος 2010 σε συνεργασία με το SAVE Foundation με τίτλο «Δίκτυο σπάνιων φυλών αγροτικών ζώων της Ελλάδας – Έμφαση στα μικρά μηρυκαστικά».  Το συνέδριο θεωρήθηκε από κοινού πολύ επιτυχημένο διότι ίσως για πρώτη φορά βρέθηκαν πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι κέντρων γενετικής βελτίωσης και άλλων κρατικών φορέων μαζί με κτηνοτρόφους και συζήτησαν προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο. 
  • Συμμετοχή σε εκθέσεις:  Γιορτή Πελίτι (Μάιος 2008, 2011),  Έκθεση DIANA (Αθήνα 2009, 2010, 2011), Έκθεση Ζωοτεχνίας (Θεσσαλονίκη 2009, 2011,2013, 2015, 2017, 2019).
  • Ακαδημαϊκή έρευνα σε παλιές πηγές ήταν καθοριστικής σημασίας στην διεξαγωγή έρευνας πεδίου, τον σχεδιασμό και την έμπρακτη εκτέλεση επί μέρους δράσεων. Ορισμένες πηγές ήταν διαθέσιμες μόνο στα Γερμανικά («Ουλόκερος Αίγα» 1941.I.N. Dimitriadis*, «Αγροτικά ζώα της Κρήτης» 1911 Keller* , «Αυτόχθονα Βοοειδή» 1934. D. Papadopoulos*). Εξ ίσου σημαντικές ήταν μελέτες στα Ελληνικά όπως «Η Αγελάδα της Κέας» 1946 (Ι.Ν. Δημητριάδης) και «Ελληνική Κτηνοτροφία». 1900 (Ρ.Δημητριάδης). *
  • Η έκδοση τριμηνιαίου περιοδικού με τα «Νέα της Αμάλθειας».
  • Τετραετής έρευνα πεδίου και δημιουργία αρχείου αγροτικών ζώων στη Θεσσαλία με έμφαση στα αυτόχθονα πουλερικά, μικρόσωμους αγροτικούς σκύλους, πρόβατα και αίγες.