• Μελέτη για την ταυτοποίηση και ταξινόμηση των ελληνικών φυλών και πληθυσμών βοοειδών μέσω εργαστηριακής εξέτασης γενετικού υλικού (SNiP), σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο του Μονάχου.
  • Εντοπισμός της ‘χαμένης’ φυλής βοοειδών Συκιάς και δημιουργία από την Αμάλθεια αναπαραγωγικού πυρήνα στην Θεσπρωτία.
  • Εντοπισμός της ‘χαμένης’ φυλής βοοειδών Κέας στη Μακρόνησο, την Κύθνο και Ορεινή Τριφυλία (Μεσσηνία). Δημιουργία δύο νέων πυρήνων αναπαραγωγής.  Ένας χρηματοδοτούμενος από την «Αμάλθεια» (Κέα) και ένας αυτοχρηματοδοτούμενος από μέλος-συνεργάτη στην Σαλαμίνα.
  • Πρωτοβουλία για την δημιουργία ομάδας εκτροφέων αγελάδων Κέας με σκοπούς την από κοινού προσέγγιση του Υ.Α.Α.Τ., την περαιτέρω κατοχύρωση της φυλής, την δημιουργία συντονισμένου προγράμματος ελεγχόμενης επιλεκτικής εκτροφής, και γενεαλογίου (stud book) με την επίβλεψη της «Αμάλθειας».
  • Δημιουργία εκτροφικού πυρήνα (βραχυκερατικού πληθυσμού) βοοειδών προερχόμενων από τη Ροδόπη της Θράκης.
  • Εντοπισμός και μελέτη των ιδιαίτερων πληθυσμών βοοειδών στην Νίσυρο και το Καστελόριζο.
  • Εντοπισμός και επίβλεψη του πληθυσμού βοοειδών της Κρήτης (έξι μικρών πυρήνων).  Ενέργειες για την επίσημη αναγνώρισή τους ως φυλή μετά τα αποτελέσματα της μελέτης με το LMU του Μονάχου.
  • Δημιουργία ενός εκτροφικού πυρήνα βοοειδών στους Λειψούς.
  • Συνεργασία με το Grovni Goundation και το Φορέα Διαχείρισης Πάρκου Πρεσπών για την δημιουργία αναπαραγωγικού πυρήνα του ιδιαίτερου πληθυσμού των αγελάδων της περιοχής.  Ενέργειες για την επίσημη αναγνώρισή τους ως φυλή μετά τα αποτελέσματα της μελέτης με το LMU του Μονάχου.