• Πρόγραμμα διάσωσης της Ουλόκερης αίγας.  Ένας εκτροφικός πυρήνας χρηματοδοτούμενος από την «Αμάλθεια» και επτά αυτοχρηματοδοτούμενοι από συνεργάτες.
  • Μελέτη του πληθυσμού του αγριόγιδου και του προβάτου Σαμοθράκης σε συνεργασία με Γ.Π.Αθηνών.