• Καταγραφή και μελέτη του πληθυσμού των ελεύθερων αλόγων που διαβιούν στο δέλτα του Αξιού, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Μελέτη για την ταξινόμηση αλλά και των γενετικών τάσεων μεταξύ των ελληνικών φυλών αλόγων, μέσω εργαστηριακής εξέτασης γενετικού υλικού (STRs), σε συνεργασία με το A&M πανεπιστήμιο του Τέξας.
  • Συγκρότηση πυρήνα εκτροφής μικρόσωμων ελληνικών όνων στο Περδικάκι Αιτωλοακαρνανίας.
  • Συνεργασία με το «ΦΑΕΘΩΝ» Κέντρο Διάσωσης και Αναπαραγωγής μικρόσωμου αλόγου Ρόδου, με σκοπό την αύξηση του πληθυσμού και την επίσημη αναγνώριση της φυλής.
  • Μελέτη για το μικρόσωμο άλογο της Λέσβου (Μιντιλί).  Εντοπισμός ελεύθερων πληθυσμών του ‘εξαφανισμένου’ πληθυσμού.
  • Η συνεργασία με την «Ένωση Μικρόσωμου Αλόγου Σκύρου», με στόχο τη σύσταση πανελλήνιου γενεαλογικού βιβλίου της φυλής του μικρόσωμου αλόγου της Σκύρου και τη μετεξέλιξη του σε πιστοποιημένο από το κράτος φορέα ιπποπαραγωγών.