• Εντοπισμός ατόμων Εγχώριου Χοίρου Πεδινού τύπου Ηλείας και σύσταση πυρήνων εκτροφής. Ένας χρηματοδοτούμενος από την Αμάλθεια και επτά αυτοχρηματοδοτούμενοι από συνεργάτες-μέλη.
  • Εντοπισμός πληθυσμού εγχώριων χοίρων Ορεινού τύπου Ηλείας σε απομονωμένη και δύσβατη περιοχή.
  • Ερευνά και εντοπισμός ατόμων του παλαιού τύπου χοίρου της Νισύρου.  Συνδρομή της «Αμάλθειας» στη δημιουργία τριών πυρήνων εκτροφής των χοίρων αυτών με σκοπό την ανασύσταση του παλαιού τύπου τους.