• Εντοπισμός της ‘χαμένης’ φυλής προβάτων Άργους.  Δημιουργία δύο χρηματοδοτούμενων αναπαραγωγικών πυρήνων από την «Αμάλθεια» και δύο αυτοχρηματοδοτούμενων από μέλη-συνεργάτες.
 • Εντοπισμός ατόμων της φυλής προβάτων Ευδήλου-Ικαρίας και σύσταση δύο αμιγών πυρήνων εκτροφής από την «Αμάλθεια».
 • Εντοπισμός της ‘χαμένης‘ φυλής πρόβατων Ρουμλουκίου και δημιουργία αναπαραγωγικού πυρήνα αυτοχρηματοδοτούμενου από συνεργάτη.
 • Εντοπισμός του τελευταίου κοπαδιού προβάτων Καταφυγίου με σκοπό την συγκρότηση πυρήνων και σε άλλες περιοχές.
 • Εντοπισμός δύο κοπαδιών της ‘εξαφανισμένης’ φυλής. πρόβατων Σητείας Κρήτης.
 • Εντοπισμός μη καταγεγραμμένων κοπαδιών πρόβατου Θράκης, Σαρακατσάνικου, Φλωρίνης-Πελαγονίας.
 • Εντοπισμός πληθυσμού του σπάνιου Βλάχικου πρόβατου.  Διενεργείται ζωοτεχνική μελέτη.
 • Δημιουργία ενός πυρήνα πρόβατων φυλής «Ορεινό Ηπείρου» (Μπούτσικο) χρηματοδοτούμενο από συνεργάτη και μέλος της «Αμάλθειας».
 • Έρευνα και δημιουργία ενός κοπαδιού της μη αναγνωρισμένης Κοκοβίτικης φυλής προβάτων, αυτοχρηματοδοτούμενη από συνεργάτη-μέλος.
 • Συνεργασία για τον εντοπισμό ατόμων και την ανασύσταση πυρήνα προβάτων Λευκίμμης-Κέρκυρας.  Δημιουργία δύο πυρήνων από συνεργάτες-μέλη.
 • Συνδρομή στη δημιουργία ενός οικόσιτου κοπαδιού της σπάνιας φυλής προβάτων Αγρινίου χρηματοδοτούμενο από συνεργάτη-μέλος.
 • Συνδρομή στη δημιουργία δύο κοπαδιών προβάτων της φυλής Κεφαλληνίας-Ιθάκης χρηματοδοτούμενα από συνεργάτες-μέλη.