Μέλη Δ.Σ.

Τα μέλη του Δ.Σ. μας είναι: 

Πρόεδρος: Κώνσταντίνος Παπαιωάννου

Αντιπρόεδρος: Ιωσήφ Mπιζέλης

Γενικός Γραμματέας: Νικόλαος Κωστάρας

Ειδικός Γραμματέας: Γεώργιος Χουχουρέλος

Ταμίας: Ευθυμία Αθανασέρη

Έφορος Οικονομικών: Δημήτριος Δήμος

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Βασίλειος Λέκκας