Πώς Δρούμε

Προστατεύοντας...

Η «Αμάλθεια» διασώζει φυλές που απειλούνται με εξαφάνιση. Εντοπίζοντας άτομα (ζώα) μιας συγκεκριμένης φυλής και στη συνέχεια συγκεντρώνοντας τα σε μικρές ομάδες για την δημιουργία πυρήνων αναπαραγωγής. Ακόμα προστατεύει φυλές που απειλούνται. Βελτιώνοντας τις συνθήκες εκτροφής και αναπαραγωγής σε συνεργασία με τοπικά σωματεία ή μεμονωμένους κτηνοτρόφους. Σε περίπτωση ανάγκης ή απουσίας πρωτοβάθμιων σωματείων και ιδιωτών η «Αμάλθεια» αναλαμβάνει δράση μόνη.

Συντονίζοντας...

Ένας από τους σκοπούς της «Αμάλθειας» είναι η δημιουργία και ο συντονισμός προγραμμάτων σε εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο σε συνεργασία με άλλα σωματεία και φορείς. Ακόμα ως δίκτυο η «Αμάλθεια» λειτουργεί και ως κέντρο για την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας μεταξύ των αρμόδιων κρατικών φορέων, πρωτοβάθμιων σωματείων, ιδιοκτητών, θαυμαστών, φίλων, μελετητών και εκτροφέων. Με τον τρόπο αυτό πετυχαίνουμε την ανάπτυξη και η σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των παραπάνω. νομικών και φυσικών προσώπων.

Ερευνώντας...

Η «Αμάλθεια» διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό πληθυσμών που υπήρχαν παλαιότερα και σήμερα θεωρούνται «χαμένοι». πχ. η φυλή βοδιών της Κέας. Ακόμα ερευνάτε η ύπαρξη άγνωστων φυλών σε πληθυσμούς ζώων που δεν έχουν μελετηθεί ποτέ. πχ. πολλοί πληθυσμοί κατσικιών. Άλλες έρευνες εστιάζονται σε ομάδες πληθυσμών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μέσα σε κάποια συγκεκριμένη φυλή. πχ. βραχυκερατική φυλή βοοειδών. Τέλος γίνονται ειδικές μελέτες για συγκεκριμένες φυλές όπως η δημιουργία γενεαλογικού βιβλίου για το αλογάκι της Σκύρου.