Μέλη Δικτύου

Στο δίκτυο της «Αμάλθειας» υπάγονται τα εξής σωματεία:

• Ένωση Μικρόσωμης φυλής αλόγων Σκύρου.

• Παιωνία (Φυσιολατρικός και αθλητικός όμιλος).

• Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αγελαδοτρόφων.

• Θεσσαλών Φίλιππος Ένωση.

• Εταιρία Προστασίας Πρεσπών.

• Ελληνική Εταιρία Κτηνιάτρων Μικρών Μηρυκαστικών.

• «Φαέθων» Σύλλογος Προστασίας Μικρόσωμου Αλόγου Ρόδου.

• Μολοσσός Ηπείρου.

• Σύλλογος Αγελαδοτρόφων Αυτοχθόνων Φυλών.

• Κτηνοτροφικός Σύλλογος Περιφέρειας Αττικής – Άγιος Γεώργιος.