Ποιοί Είμαστε

Στις 19 Μαΐου 2006 στο πλαίσιο του 2ου Συνεδρίου της Διεθνούς Οργάνωσης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα "SAVE FOUNDATION", το οποίο έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο Imperial Hotel του Aγρινίου, ιδρύθηκε το σωματείο (δίκτυο) με την επωνυμία "Δίκτυο Διατήρησης Αυτόχθονων Αγροτικών Ζώων - ­ΑΜΑΛΘΕΙΑ".

Η ΑΜΑΛΘΕΙΑ είναι ένωση φυσικών και νομικών προσώπων και λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες του Ελληνικού Κράτους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Συνθηκών που αφορούν στις μη κυβερνητικές οργανώσεις με αντικείμενο την προστασία της βιοποικιλότητας και του φυσικού περιβάλλοντος. Συμμετέχει στο διεθνές δίκτυο SAVE FOUNDATION (SAFEGUARD AGRICULTURAL VARIETIES IN EUROPE) και ενεργεί ως εκπρόσωπός του στην Ελλάδα.

Η ΑΜΑΛΘΕΙΑ έχει έδρα την Αθήνα ενώ υπάρχει η δυνατότητα ίδρυσης αντίστοιχων παραρτημάτων σε όλη την Ελλάδα.

Το Δίκτυο Διατήρησης Αυτόχθονων Αγροτικών Ζώων, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελληνική επικράτεια και συνεργάζεται με συναφή σωματεία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.