Στην ενότητα αυτή θα βρείτε τις αυτόχθονες αναγνωρισμένες από το ελληνικό κράτος φυλές της πατρίδας μας.  Ακόμα σε κάποιες κατηγορίες μπορεί να υπάρχουν τύποι ζώων.  Οι τύποι αυτοί είναι πληθυσμοί ζώων που αν και έχουν περιγραφεί στο παρελθόν δεν έχουν αναγνωριστεί.  Τέλος υπάρχουν και ποικιλίες, πληθυσμοί ζώων δηλαδή που έχουν κοινά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αλλά δεν έχουν μελετηθεί ποτέ και ίσως αποτελούν φυλή.