ΠΙΝΑΚΑΣ: Κατάσταση διατήρησης φυλών

Ακολουθεί ο πίνακας βάσει του οποίου οι φυλές κατατάσσονται ανάλογα με τον πληθυσμό τους.