ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ

Στα νησιά Καστελλόριζο και Ρώ υπάρχει ένας μικρός πληθυσμός βοοειδών ο οποίος είναι απομονωμένος  περισσότερο από 80 χρόνια. Ο πληθυσμός αυτός, έχει χαρακτηριστικά των παλιών εγχώριων φυλών που υπήρχαν στην Ελλάδα, οι οποίες και χρησιμοποιούνταν για εργασία, παραγωγή κρέατος και γάλακτος.  

Επιπλέον, έχουν χαρακτηριστικά των βοοειδών ανατολικού τύπου (Ζεβού).  Σημειωτέων ότι όλες οι ευρωπαϊκές φυλές βοοειδών κατάγονται από Ευρασιατικά υποείδη, ενώ τα Ζεβού είναι απόγονοι του ‘Bos primigenius’ της Νότιας Ασίας.  Η ιδιαιτερότητα των ζώων αυτών είναι σημαντική λόγο των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους της γεωγραφικής τους ‘απομόνωσης’ αλλά και της προσαρμογής τους στο περιβάλλον των νησιών του συμπλέγματος.  Για τους παραπάνω λόγους τα ζώα αυτά, πιστεύεται ότι είναι φορείς πολύτιμων γονιδίων.  Τα βοοειδή αυτά δεν έχουν ουδέποτε μελετηθεί και για τους λόγους που προαναφέρονται είναι πολύ σημαντικό τα ζώα αυτά να μην χαθούν. 

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συνολικά 17 ζώα, τα οποία απειλούνται άμεσα με εξαφάνιση.  Συγκεκριμένα, υπάρχουν δύο μικρές εκτροφές.  Η πρώτη εκτροφή βρίσκεται στο Καστελλόριζο αποτελείται από 13 ζώα (11 θηλυκά και 2 αρσενικά).  Η δεύτερη βρίσκεται στη Ρω και αποτελείται από 4 ζώα (3+1).

 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Μεγάλη ανθεκτικότητα. Όψιμη. Ηλικία α΄ τοκετού 29 μήνες. Μικρόσωμη. ΥΑ 113 – 123 cm. ZΒ 280 – 375 Kg.

ΣΥΚΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

Μεγάλη ανθεκτικότητα. Όψιμη. Ηλικία α΄ τοκετού 29 μήνες. Μικρόσωμη. ΥΑ 112 – 115 cm. ΖΒ 190 – 210 Kg.

ΒΡΑΧΥΚΕΡΑΤΙΚΗ

Μεγάλη ανθεκτικότητα Όψιμη ( Ηλικία α΄ τοκετού 30 μήνες Μικρόσωμη Βάρος : ♂ 300kg ♀ 220kg Σφαγή σε ηλικία 20 μηνών και ΖΒ 180 kg (απόδοση 45 %)