Βραχυκερατική

Ιστορικά στοιχεία

Η Βραχυκερατική φυλή ανήκει στην ομάδα βοοειδών «Illyriki Brachikeros», τα πιο κοινά βοοειδή σε όλα τα Βαλκάνια εδώ και αιώνες. Το 2016 συστήθηκε η «Ένωση Εκτροφέων Βραχυκερατικής Φυλής Βοοειδών» με σκοπό την καταγραφή και παρακολούθηση του πληθυσμού της φυλής στην επικράτεια και την εφαρμογή προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης και διάσωσης της φυλής.

 

Μορφολογικά χαρακτηριστικά

Η γενική εμφάνιση και η εξωτερική μορφολογία παραπέμπει σε αβελτίωτο ζώο γαλακτοπαραγωγικού τύπου. Η φυλή είναι μικρόσωμη

Παραγωγικά χαρακτηριστικά

Πληθυσμός*

Κατατάσσεται σε ‘Κανονική’ κατάσταση (2019).

 

(Για να μάθετε περισσότερα για αυτήν τη φυλή, ενημερωθείτε για το βιβλίο μας εδώ->)

*Για το σύστημα κατάταξης των φυλών ανάλογα με την κατάσταση διατήρησης τους δείτε εδώ->)