Συκιάς

Ιστορικά στοιχεία

Η φυλή Συκιάς είναι η δεύτερη στεππική ελληνική φυλή που θεωρείται απόγονος του ‘Bos taurus primigenius podolicus’. Το 2008 μετά από έρευνα της Αμάλθειας εντοπίσθηκε και πιστοποιήθηκε από το ΚΖΓΠ Θεσσαλονίκης ένα αμιγές κοπάδι της φυλής Συκιάς στην Ολυμπιάδα της Χαλκιδικής. Το 2015 με χορηγία του Ιδρύματος ‘SAVE Foundation’ η Αμάλθεια δημιούργησε ένα νέο αναπαραγωγικό πυρήνα στην Πέρδικα Θεσπρωτίας.

Μορφολογικά χαρακτηριστικά

Η φυλή Συκιάς είναι μετρίου αναστήματος.

Παραγωγικά χαρακτηριστικά

Πληθυσμός*

φυλή κατατάσσεται στην κατηγορία ‘Κίνδυνος Εξαφάνισης’ (2019).

 

(Για να μάθετε περισσότερα για αυτήν τη φυλή, ενημερωθείτε για το βιβλίο μας εδώ->)

*Για το σύστημα κατάταξης των φυλών ανάλογα με την κατάσταση διατήρησης τους δείτε εδώ->)