Πρεσπών

Ιστορικά στοιχεία

Ο πληθυσμός Πρεσπών εκτρέφεται στην ομώνυμη περιοχή κοντά στα σύνορα με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Ο πληθυσμός Πρεσπών αναδείχτηκε μετά από προσπάθεια του προέδρου του SAVE Foundation Hape Grunenfelder, στα πλαίσια ενός ευρύτερου προγράμματος μελέτης των πληθυσμών βοοειδών Busha των Δυτικών Βαλκανίων.

Μορφολογικά χαρακτηριστικά.

Η γενική εμφάνιση και η εξωτερική μορφολογία παραπέμπει σε αβελτίωτο ζώο μεικτών αποδόσεων όπως η Βραχυκερατική φυλή.

Παραγωγικά χαρακτηριστικά

Πληθυσμός*

Ο πληθυσμός των Πρεσπών βρίσκεται σε ‘Κρίσιμη’ κατάσταση (2019).

 

(Για να μάθετε περισσότερα για αυτήν τη φυλή, ενημερωθείτε για το βιβλίο μας εδώ->)

*Για το σύστημα κατάταξης των φυλών ανάλογα με την κατάσταση διατήρησης τους δείτε εδώ->)