Ροδόπης

Ιστορικά στοιχεία

Δεν έχει αναγνωριστεί επίσημα αν και αναφέρεται ως ξεχωριστός πληθυσμός από τα μέσα του προηγούμενου αιώνα Ο πληθυσμός επιβίωσε στην περιοχή του Πομάκων και σε άλλα χωριά της Ροδόπης από όπου πήρε και το όνομά της

Μορφολογικά χαρακτηριστικά.

Η γενική εμφάνιση είναι παρόμοια με αυτή της Βραχυκερατικής φυλής.

Μορφολογικά χαρακτηριστικά

Παραγωγικά χαρακτηριστικά

Πληθυσμός*

Ο πληθυσμός της Ροδόπης κατατάσσεται στην κατηγορία ‘Κίνδυνος Εξαφάνισης’ (2019).

 

(Για να μάθετε περισσότερα για αυτήν τη φυλή, ενημερωθείτε για το βιβλίο μας εδώ->)

*Για το σύστημα κατάταξης των φυλών ανάλογα με την κατάσταση διατήρησης τους δείτε εδώ->)