Αγαθονησίου

Ιστορικά στοιχεία

Ο πληθυσμός που εκτρέφεται σήμερα στο Αγαθονήσι, πιστεύεται ότι προέρχεται από βραχυκερατικά βοοειδή που υπήρχαν σε όλα τα νησιά του Αιγαίου ανέκαθεν και χρησιμοποιούνταν κυρίως για αγροτικές εργασίες.

Μορφολογικά χαρακτηριστικά.

Η γενική εμφάνιση και η εξωτερική μορφολογία παραπέμπει σε αβελτίωτο ζώο γαλακτοπαραγωγικού τύπου όπως και η Βραχυκερατική φυλή.

Παραγωγικά χαρακτηριστικά

Πληθυσμός*

Ο πληθυσμός του Αγαθονησίου βρίσκεται σε ‘Κρίσιμη’ κατάσταση (2019).

 

(Για να μάθετε περισσότερα για αυτήν τη φυλή, ενημερωθείτε για το βιβλίο μας εδώ->)

*Για το σύστημα κατάταξης των φυλών ανάλογα με την κατάσταση διατήρησης τους δείτε εδώ->)