Σήμερα, εκτός των αναγνωρισμένων φυλών, υπάρχουν ακόμη τοπικοί πληθυσμοί σκύλων, όπως το Κορδολούρι της Σκύρου (Φωτό 1), το Ροδί- τικο Κυνηγόσκυλο (Φωτό 2) και η Αλωπεκίδα (Φωτό 3), οι οποίοι δια- τηρούνται από κυνόφιλους.