Θεσσαλίας

 

Ιστορικά Στοιχεία

Το Θεσσαλικό άλογο εξελίχθηκε στις πεδινές εκτάσεις της Θεσσαλίας και της ευρύτερης περιοχής. Θεσσαλικής φυλής θεωρείται από μερικούς ότι ήταν ο ίππος του Μ. Αλεξάνδρου, ο Βουκεφάλας, που τον συνόδευσε σε όλες τις εκστρατείες του και τιμήθηκε από αυτόν, όταν πέθανε, σαν σύντροφος και συμπολεμιστής. Σήμερα, τοπικοί φορείς σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προσπαθούν να εντοπίσουν τα άλογα με τα μορφολογικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της Θεσσαλικής φυλής.

 

Μορφολογικά Χαρακτηριστικά

Το άλογο της Θεσσαλικής φυλής είναι σχετικά μεγαλόσωμο.

Χρήση

Πληθυσμός*

Το άλογο της φυλής Θεσσαλίας βρίσκεται σε 'Άγνωστη' κατάσταση (2019).

 

(Για να μάθετε περισσότερα για αυτήν τη φυλή, ενημερωθείτε για το βιβλίο μας εδώ->)

*Για το σύστημα κατάταξης των φυλών ανάλογα με την κατάσταση διατήρησης τους δείτε εδώ->)