ΚΟΖΑΝΗΣ

Ορεινό πρόβατο που εκτρέφεται στη βόρεια Ελλάδα. Φέρει γονίδια φυλών που έχουν εξαφανιστεί (Σαρακατσάνικο, Αρβανιτοβλάχικο, Γραμμουστιανό) καθώς και ποσοστό γονιδίων της Καραγκούνικης και Χιώτικης φυλής.