Λέσβου

 

Ιστορικά Στοιχεία

Η φυλή Λέσβου ή Μυτιλήνης προέρχεται από το ομώνυμο νησί του Αιγαίου. Οι περισσότεροι κτηνοτρόφοι είναι μέλη αγροτικών συνεταιρισμών που εδρεύουν σε χωριά της Λέσβου (Αγία Παρασκευή, Παράκοιλα, Σκαλοχώρι, Στύψη κ.ά.) και συμμετέχουν σε προγράμματα ελέγχου αποδόσεων και τήρησης γενεαλογίας, χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.

Μορφολογικά χαρακτηριστικά

Το πρόβατο Λέσβου είναι μεσαίου μεγέθους, αναμικτόμαλλο και ημιπαχύουρο.

Παραγωγικά χαρακτηριστικά

Πληθυσμός*

.Η κατάσταση της φυλής Λέσβου είναι ‘Κανονική’ (2019).

 

(Για να μάθετε περισσότερα για αυτήν τη φυλή, ενημερωθείτε για το βιβλίο μας εδώ->)

*Για το σύστημα κατάταξης των φυλών ανάλογα με την κατάσταση διατήρησης τους δείτε εδώ->)