Καρύστου

 

Ιστορικά Στοιχεία

Η φυλή Καρύστου εκτρέφεται σε περιοχές της Νότιας Εύβοιας, στην επαρχία Καρύστου από όπου πήρε και την ονομασία της. Το πρόβατο Καρύστου είναι λιτοδίαιτο, καλά προσαρμοσμένο στις φτωχές βοσκές, γύρω από το όρος Όχη. Τα τελευταία χρόνια τα ποίμνια με καθαρόαιμα ζώα έχουν περιοριστεί Βόρεια και Ανατολικά της Καρύστου, στην απομονωμένη περιοχή του Καβοντόρο.

Μορφολογικά χαρακτηριστικά

Το πρόβατο Καρύστου είναι μικρόσωμο, λεπτόουρο και αναμικτόμαλλο.

Παραγωγικά χαρακτηριστικά

Πληθυσμός*

Η κατάσταση της φυλής Καρύστου είναι ‘Κανονική’ (2019).

 

(Για να μάθετε περισσότερα για αυτήν τη φυλή, ενημερωθείτε για το βιβλίο μας εδώ->)

*Για το σύστημα κατάταξης των φυλών ανάλογα με την κατάσταση διατήρησης τους δείτε εδώ->)