Καλαρρύτικο

 

Ιστορικά Στοιχεία

Η φυλή αναφέρεται ότι δημιουργήθηκε τον 18ο αιώνα, από Συρρακιώτες εμπόρους υφαντών και κτηνοτρόφους. Το όνομα της φυλής προέρχεται από το ομώνυμο χωριό των Τζουμέρκων. Η φυλή έχει μεγάλη πολιτισμική και συναισθηματική αξία για τους εκτροφείς της, που έχουν έντονη πρόθεση να την διατηρήσουν. Οι εκτροφείς διαθέτουν συνήθως σύγχρονες εγκαταστάσεις. 

Μορφολογικά χαρακτηριστικά

Η φυλή είναι μικρόσωμη, αναμικτόμαλλη, λεπτόουρη και εμφανίζει μυϊκή ανάπτυξη κρεοπαραγωγικού τύπου. 

Παραγωγικά χαρακτηριστικά

Πληθυσμός*

Η κατάσταση της φυλής είναι ‘Κανονική’ (2019).

 

(Για να μάθετε περισσότερα για αυτήν τη φυλή, ενημερωθείτε για το βιβλίο μας εδώ->)

*Για το σύστημα κατάταξης των φυλών ανάλογα με την κατάσταση διατήρησης τους δείτε εδώ->)