Πηλίου

 

Ιστορικά Στοιχεία

Η φυλή ανήκει στα ορεινά πρόβατα τύπου Zackel. Περιγράφηκε σχετικά πρόσφατα, στο τέλος της δεκαετίας του 1980. Εκτρέφεται στα ανατολικά της Μαγνησίας, κυρίως στο Πήλιο, από όπου πήρε και το όνομα της.

Μορφολογικά χαρακτηριστικά

Το πρόβατο Πηλίου είναι μικρόσωμο, αναμικτόμαλλο, λεπτόουρο.

Παραγωγικά χαρακτηριστικά

Πληθυσμός*

Η κατάσταση της φυλής είναι ‘Κανονική’ (2019).

 

(Για να μάθετε περισσότερα για αυτήν τη φυλή, ενημερωθείτε για το βιβλίο μας εδώ->)

*Για το σύστημα κατάταξης των φυλών ανάλογα με την κατάσταση διατήρησης τους δείτε εδώ->)