Κοκοβίτικο

Ιστορικά Στοιχεία

Το Κοκοβίτικο πήρε το όνομα του από το χωριό Κόκοβα, σήμερα Σκοτάνη της ορεινής Αχαΐας. Κατά άλλους λέγεται Ακοβίτικο, από το μεσαιωνικό χωριό Άκοβα, κοντά στο σημερινό Βυζίκι Γορτυνίας.

Μορφολογικά χαρακτηριστικά

Το Κοκοβίτικο πρόβατο είναι λεπτόουρο, αναμικτόμαλλο, μικρόσωμο με σωματότυπο ορεινού τύπου προβάτου. 

Παραγωγικά χαρακτηριστικά

Πληθυσμός*

Η φυλή κατατάσσεται σε κατάσταση ‘Κίνδυνος Εξαφάνισης’ (2019).

 

(Για να μάθετε περισσότερα για αυτήν τη φυλή, ενημερωθείτε για το βιβλίο μας εδώ->)

*Για το σύστημα κατάταξης των φυλών ανάλογα με την κατάσταση διατήρησης τους δείτε εδώ->)