Θράκης

Ιστορικά Στοιχεία

Το πρόβατο Θράκης, παλαιότερα λεγόταν και Κivircik δηλώνοντας ίσως, γενετική συγγένεια με την ομώνυμη φυλή της Βορειοδυτικής Μικράς Ασίας. Το πρόβατο Θράκης εμφανίζει ομοιότητες με κάποιες αναμικτόμαλλες φυλές, όπως το Σαρακατσάνικο, αν και το ίδιο είναι ομοιόμαλλο.

Μορφολογικά Χαρακτηριστικά

Το πρόβατο Θράκης είναι μικρόσωμο, ομοιόμαλλο και λεπτόουρο, με ορεινού τύπου σωματότυπο.

Παραγωγικά χαρακτηριστικά

Πληθυσμός*

Η φυλή κατατάσσεται σε κατάσταση ‘Κανονική’ (2019).

 

(Για να μάθετε περισσότερα για αυτήν τη φυλή, ενημερωθείτε για το βιβλίο μας εδώ->)

*Για το σύστημα κατάταξης των φυλών ανάλογα με την κατάσταση διατήρησης τους δείτε εδώ->)