Ανωγείων Κρήτης

 

Ιστορικά Στοιχεία

Αναφέρεται ως ξεχωριστός πληθυσμός από τα μέσα της δεκαετίας του 1960, με το όνομα Ψηλορείτικο, από το όρος Ψηλορείτη, όπου εκτρέφεται. Ονομάζεται επίσης και Μεταξόμαλλο, λόγω των ιδιαίτερων, λεπτών εριότριχων, που έχουν σε μεγάλο ποσοστό πολλά άτομα της φυλής.

Μορφολογικά Χαρακτηριστικά

Το πρόβατο Ανωγείων είναι μικρού μεγέθους, αναμικτόμαλλο και λεπτόουρο.

Παραγωγικά χαρακτηριστικά

Πληθυσμός*

Σήμερα η κατάσταση της φυλής είναι άγνωστη όπως και ο πληθυσμός της (2019).

 

(Για να μάθετε περισσότερα για αυτήν τη φυλή, ενημερωθείτε για το βιβλίο μας εδώ->)

*Για το σύστημα κατάταξης των φυλών ανάλογα με την κατάσταση διατήρησης τους δείτε εδώ->)