Δράμας

 

Ιστορικά Στοιχεία

Η φυλή Δράμας αναφέρεται από την δεκαετία του 1970, ως παραλλαγή της Βλάχικης φυλής. 

Μορφολογικά Χαρακτηριστικά

Είναι πρόβατο μικρόσωμο, αναμικτόμαλλο, λεπτόουρο.

Παραγωγικά χαρακτηριστικά

Πληθυσμός*

Η κατάσταση της φυλής είναι άγνωστη (2019).

 

(Για να μάθετε περισσότερα για αυτήν τη φυλή, ενημερωθείτε για το βιβλίο μας εδώ->)

*Για το σύστημα κατάταξης των φυλών ανάλογα με την κατάσταση διατήρησης τους δείτε εδώ->)