Καραγκούνικο

Ιστορικά στοιχεία

Η Καραγκούνικη φυλή είναι από τις πλέον γνωστές και πολυπληθείς εγχώριες φυλές προβάτου. Το Καραγκούνικο πρόβατο αναφέρεται από τα μέσα του 20ου αιώνα, σαν τυπικός εκπρόσωπος των πεδινών εγχώριων ελληνικών φυλών, που κατάγονται από την ομάδα Zackel.

Μορφολογικά χαρακτηριστικά

Το Καραγκούνικο είναι μακρύουρο, στενόουρο, αναμικτόμαλλο, υψηλόσωμο πρόβατο.

Παραγωγικά χαρακτηριστικά

Πληθυσμός*

Η κατάσταση της Καραγκούνικης φυλής είναι «Κανονική» (2019).

 

(Για να μάθετε περισσότερα για αυτήν τη φυλή, ενημερωθείτε για το βιβλίο μας εδώ->)

*Για το σύστημα κατάταξης των φυλών ανάλογα με την κατάσταση διατήρησης τους δείτε εδώ->)