ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Γλώσσας Σκοπέλου

 

Ιστορικά Στοιχεία

Η φυλή Γλώσσας Σκοπέλου πήρε το όνομα της, από το ομώνυμο χωριό του νησιού. Από τις πρώτες φυλές που αναφέρονται στην ελληνική βιβλιογραφία. Σήμερα εκτρέφεται στην Σκόπελο, στη Σκιάθο και στην περιοχή του Βελεστίνου.

Μορφολογικά χαρακτηριστικά

Το πρόβατο Σκοπέλου είναι μεσαίου μεγέθους, ομοιόμαλλο και λεπτόουρο.

Παραγωγικά χαρακτηριστικά

Πληθυσμός*

Η κατάσταση της φυλής είναι ‘Κανονική’ (2019).

 

(Για να μάθετε περισσότερα για αυτήν τη φυλή, ενημερωθείτε για το βιβλίο μας εδώ->)

*Για το σύστημα κατάταξης των φυλών ανάλογα με την κατάσταση διατήρησης τους δείτε εδώ->)

 

ΚΑΤΣΙΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Κατσικά Ιωαννίνων

 

Ιστορικά Στοιχεία

Η φυλή Κατσικά πήρε το όνομα της από το ομώνυμο παραλίμνιο χωριό του νομού Ιωαννίνων, όπου προπολεμικά διαμορφώθηκε από διασταυρώσεις της ορεινής φυλής Ηπείρου με το πεδινό Καραμάνικο, πρόβατο της κεντρικής Τουρκίας. Οι περισσότεροι εκτροφείς της φυλής συμμετέχουν στην Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου, που ιδρύθηκε το 2008. Οι περισσότεροι εκτροφείς της φυλής συμμετέχουν στην Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου, που ιδρύθηκε το 2008.

Μορφολογικά χαρακτηριστικά

Το πρόβατο Κατσικά είναι μεσαίου μεγέθους, αναμικτόμαλλο και λεπτόουρο. 

Παραγωγικά χαρακτηριστικά

Πληθυσμός*

Η κατάσταση της φυλής είναι ‘Ευαίσθητη’ (2019).

 

(Για να μάθετε περισσότερα για αυτήν τη φυλή, ενημερωθείτε για το βιβλίο μας εδώ->)

*Για το σύστημα κατάταξης των φυλών ανάλογα με την κατάσταση διατήρησης τους δείτε εδώ->)

 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Ζακύνθου

Ιστορικά Στοιχεία

Η φυλή έχει δημιουργηθεί και εκτρέφεται στη Ζάκυνθο. Λίγα ζώα είχαν μεταφερθεί παλαιότερα και στις πεδινές περιοχές της Ηλείας, της Αχαΐας και της Αιτωλίας. Είναι η πλέον μεγαλόσωμη ελληνική φυλή προβάτων και διαφέρει εμφανώς από τις υπόλοιπες φυλές. Το διάστημα 1996 - 2010 η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ζακύνθου, συμμετείχε σε προγράμματα που αφορούσαν τη φυλή, υπό την καθοδήγηση του Κέντρου Ζωικών Γενετικών Πόρων Αθηνών.

Μορφολογικά χαρακτηριστικά

Το πρόβατο είναι ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους, αναμικτόμαλλο και λεπτόουρο.

Παραγωγικά χαρακτηριστικά

Πληθυσμός*

Η κατάσταση της φυλής είναι ‘Σε κίνδυνο’ (2019).

 

(Για να μάθετε περισσότερα για αυτήν τη φυλή, ενημερωθείτε για το βιβλίο μας εδώ->)

*Για το σύστημα κατάταξης των φυλών ανάλογα με την κατάσταση διατήρησης τους δείτε εδώ->)

 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Κεφαλληνίας

 

Ιστορικά Στοιχεία

Το πρόβατο Κεφαλληνίας  καταγράφηκε την δεκαετία του 1990, ως ξεχωριστή φυλή αφού διαθέτει επαρκή ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Θεωρείται από τους εκτροφείς του ότι προέρχεται από την Ιθάκη, όπου εκτρέφεται μέχρι σήμερα. 

Μορφολογικά χαρακτηριστικά

Είναι πρόβατο μάλλον μικρόσωμο, αναμικτόμαλλο και λεπτόουρο.

Παραγωγικά χαρακτηριστικά

Πληθυσμός*

Η κατάσταση της φυλής είναι ‘Κανονική’ (2019).

 

(Για να μάθετε περισσότερα για αυτήν τη φυλή, ενημερωθείτε για το βιβλίο μας εδώ->)

*Για το σύστημα κατάταξης των φυλών ανάλογα με την κατάσταση διατήρησης τους δείτε εδώ->)

 

ΚΥΜΗΣ

Κύμης

 

Ιστορικά Στοιχεία

Η φυλή Κύμης εκτρέφεται στην περιοχή της Κύμης Ευβοίας, από όπου και  το όνομα της. Την τελευταία δεκαετία ένας αριθμός εκτροφέων της φυλής συμμετείχαν στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Περιφέρειας Κύμης, υπό τον έλεγχο του Κέντρου Ζωικών Γενετικών Πόρων Αθηνών.

Μορφολογικά χαρακτηριστικά

Το πρόβατο φυλής Κύμης είναι μεσαίου μεγέθους ομοιόμαλλο και λεπτόουρο.

Παραγωγικά χαρακτηριστικά

Πληθυσμός*

Η φυλή κατατάσσεται σε κατάσταση ‘Επισφαλής’ (2019).

 

(Για να μάθετε περισσότερα για αυτήν τη φυλή, ενημερωθείτε για το βιβλίο μας εδώ->)

*Για το σύστημα κατάταξης των φυλών ανάλογα με την κατάσταση διατήρησης τους δείτε εδώ->)