Τροποποίηση Καταστατικού

Αγαπητοί φίλοι,

Στις 21 Απριλίου 2019 συνήλθε η Γενική Συνέλευση των Μελών του Σωματείου μας όπως είχε οριστεί για να συζητηθεί η τροποποίηση του καταστατικού μας.

Οι δύο βασικές αλλαγές που συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν είναι:

α) Η αλλαγή της επωνυμίας η οποία αλλάζει σε,’ Δίκτυο Διατήρησης Αυτόχθονων Αγροτικών Ζώων –  Η Αμάλθεια’

β) Η αλλαγή της έδρας από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα.  Η νέα έδρα είναι Αργυροκάστρου 51 στου Παπάγου Τ.Κ. 15669.

Όλες οι αλλαγές αποφασίστηκαν προκειμένου το καταστατικό να είναι πιο λειτουργικό και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Σωματείου.