ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

  1. ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΜΕΛΗ (ΑΤΟΜΑ)

Αγαπητά μέλη της Αμάλθειας

Σας στείλαμε στο προσωπικό σας email το συνημμένο ψηφοδέλτιο για να ψηφίσετε έναν υποψήφιο της αρεσκείας σας. Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού της
Αμάλθειας, τα φυσικά πρόσωπα που είναι μέλη της Αμάλθειας επιλέγουν με
την ψήφο τους εκπροσώπους (αναλογεί ένας εκπρόσωπος ανά 20 μέλη), οι
οποίοι ψηφίζουν τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Αμάλθειας
και της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής.

Διαδικασία ψηφοφορίας
Θα πρέπει να εκτυπώσετε το συνημμένο ψηφοδέλτιο
Να  βάλετε ένα σταυρό στον υποψήφιο που επιθυμείτε
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας και να το υπογράψετε
Να σκανάρετε το συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο ψηφοδέλτιο ή να το
φωτογραφήσετε με το κινητό σας
Να σκανάρετε την αστυνομική σας ταυτότητα ή να τη φωτογραφήσετε με το κινητό σας
Να αποστείλετε το συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο ψηφοδέλτιο και το
αντίγραφο της ταυτότητάς σας στο email που θα σας στείλει η δικηγόρος
και πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής αύριο γύρω στις 17.30 μμ (5 και
μισή  το απόγευμα).

Καλό είναι να έχετε έτοιμο συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το
ψηφοδέλτιο καθώς και το αντίγραφο της ταυτότητας από πριν.
Σας παρακαλούμε να έχετε κατά νου ότι θα σας αποσταλεί αύριο γύρω στις 17.30 μμ
το email όπου θα πρέπει να αποστείλετε το ψηφοδέλτιο και την ταυτότητα.

Καλή ψήφο!!!

  1. ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΣΩΜΑΤΕΙΑ) ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΜΑΛΘΕΙΑΣ

Αγαπητά μέλη της Αμάλθειας

Σας στείλαμε στο προσωπικό σας email το συνημμένο ψηφοδέλτιο για να ψηφίσετε τους υποψηφίους της αρεσκείας σας. Μπορείτε να βάλετε μέχρι 7 σταυρούς για το
Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι 3 σταυρούς για την Ελεγκτική Επιτροπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 30 του Καταστατικού της
Αμάλθειας, τα νομικά πρόσωπα που είναι μέλη της Αμάλθειας επιλέγουν
εκπροσώπους τους  οι οποίοι ψηφίζουν τα μέλη του νέου Διοικητικού
Συμβουλίου της Αμάλθειας
και της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής.

Διαδικασία ψηφοφορίας
Θα πρέπει να εκτυπώσετε το συνημμένο ψηφοδέλτιο
Να  σταυρώσετε τους υποψηφίους που επιθυμείτε
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας και να το υπογράψετε
Να σκανάρετε το συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο ψηφοδέλτιο ή να το
φωτογραφήσετε με το κινητό σας
Να σκανάρετε την αστυνομική σας ταυτότητα ή να τη φωτογραφήσετε με το κινητό σας
Να αποστείλετε το συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο ψηφοδέλτιο και το
αντίγραφο της ταυτότητάς σας στο email που θα σας στείλει η δικηγόρος
και πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής αύριο γύρω στις 17.30 μμ (5 και
μισή  το απόγευμα).

Καλό είναι να έχετε έτοιμο συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το
ψηφοδέλτιο καθώς και το αντίγραφο της ταυτότητας από πριν.
Σας παρακαλούμε να έχετε κατά νου ότι θα σας αποσταλεί αύριο γύρω στις 17.30 μμ
το email όπου θα πρέπει να αποστείλετε το ψηφοδέλτιο και την ταυτότητα.

Καλή ψήφο!!!