Αποτελέσμα Εκλογών

Σήμερα στις 4 Οκτωβρίου 2020 τα εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν προσκλήσεως του πλειοψηφίσαντος κ. Κωστάρα Νικολάου του Γεράσιμου συνήλθαν σε συνεδρίαση προκειμένου να συγκροτηθεί σε Σώμα το νεο Διοικητικό Συμβούλιο και αποφάσισαν τα εξής:

Ως Πρόεδρος αναλαμβάνει ο                                      Νίκος Κωστάρας

Ως Αντιπρόεδρος αναλαμβάνει ο                                Ιωσήφ Μπιζέλης

Ως Γενικός Γραμματέας αναλαμβάνει ο                     Βασίλης Λέκκας

Ως Ειδικός Γραμματέας αναλαμβάνει ο                      Κώστας Παπαϊωάννου

Ως Ταμίας αναλαμβάνει η                                           Μυρτώ Κωνσταντινίδου

Ως Έφορος Οικονομικών αναλαμβάνει ο                   Αχιλλέας Τσαπραΐλης

Ως Έφορος Δημοσίων Σχέσεων αναλαμβάνει ο         Στέφανο Ντελλεπιάνε

 

Η κα Ευθυμία Αθανασέρη και η κα Μάτα Τριβιζάκη  είναι αναπληρωματικά μέλη.

Η απόφαση κατανομής καθηκόντων ελήφθη με ομόφωνη απόφαση των παρόντων μελών ήτοι των κκ. Νίκου Κωστάρα, Ιωσήφ Μπιζέλη, Βασίλη Λέκκα, Κώστα Παπαϊωάννου και Μυρτούς Κωνσταντινίδου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνουν από σήμερα τα καθήκοντά τους.