ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΕΣ ΖΩΩΝ – Ένας Κρυμμένος Θησαυρός (Βιβλίο)

Η Ελλάδα έχει μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παραδοσιακών αγροτικών φυλών και πληθυσμών ζώων της Ευρώπης. Το ιδιόμορφο γεωγραφικό ανάγλυφο, η ποικιλότητα των κλιματικών συνθηκών, οι διαφορετικές κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, τα ιδιαίτερα ήθη και έθιμα της κάθε περιοχής, είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία με φυσική και ζωοτεχνική επιλογή, σημαντικού αριθμού τοπικών φυλών αγροτικών ζώων.

Η Αμάλθεια σε μια προσπάθεια καταγραφής του πλούτο αυτού προχώρησε στην συγγραφή ενός βιβλίου. Το βιβλίο έχει τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΕΣ ΖΩΩΝ – Ένας Κρυμμένος Θησαυρός», είναι δίγλωσσο και παρουσιάζει για πρώτη φορά όλες τις φυλές και τους πληθυσμούς των αγροτικών μας ζώων σε έναν τόμο. Η έκδοση συγκεντρώνει όλη τη διαθέσιμη βιβλιογραφία και γνώση για τις ελληνικές φυλές, αποτελείται από 248 σελίδες και περιέχει, ιστορικά, φαινοτυπικά και παραγωγικά στοιχεία αλλά και την σημερινή κατάσταση κάθε φυλής ή πληθυσμού. Έχει εικονογραφηθεί από τον διάσημο φιλέλληνα ζωγράφο Jason Roberts, ο οποίος σε μια σειρά ταξιδιών στην Ελλάδα, αποτύπωσε τις αυτόχθονες φυλές των αγροτικών μας ζώων σε πίνακες και σκίτσα. Η συλλογή αποτελείται από 23 μεγάλους πίνακες και 60 μικρότερους, που απεικονίζουν Ελληνικές σπάνιες φυλές μοναδικές στον κόσμο πολλές από τις οποίες απειλούνται άμεσα με εξαφάνιση.

Το βιβλίο περιέχει ακόμα πολλές φωτογραφίες φυλών και πληθυσμών, αποτελεί δε εξαιρετική πηγή πληροφοριών και απευθύνεται σε όλους όσους ενδιαφέρονται για τις ελληνικές φυλές. Έχει χρηματοδοτηθεί από δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και έχει λάβει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας για διδασκαλία του περιεχομένου του στους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.