Μεγάλη ανθεκτικότητα Όψιμη ( Ηλικία α΄ τοκετού 30 μήνες Μικρόσωμη Βάρος : ♂ 300kg ♀ 220kg Σφαγή σε ηλικία 20 μηνών και ΖΒ 180 kg (απόδοση 45 %)