Μεγάλη ανθεκτικότητα. Όψιμη. Ηλικία α΄ τοκετού 29 μήνες. Μικρόσωμη. ΥΑ 113 – 123 cm. ZΒ 280 – 375 Kg.