Το Σκυριανό αλογάκι είναι το μικρότερο φυσικό αλογάκι του κόσμου.

Με τον όρο φυσικό αλογάκι αναφέρομαι στο ότι η μικροσωμία της φυλής αυτής είναι αποτέλεσμα φυσικής επιλογής και όχι ανθρώπινης παρέμβασης. Το αλογάκι είναι αποτέλεσμα προσαρμοστικότητας χιλιάδων ετών σ’ ένα περιβάλλον με λίγη βλάστηση και σκληρές συνθήκες. Όλες οι άλλες μικρόσωμες φυλές που υπάρχουν στον κόσμο είναι δημιούργημα του ανθρώπου. Το αλογάκι σήμερα έχει ύψος ακρωμίου 1,02 - 1,22 μ. με μικρό κεφάλι και αυτιά. Το σώμα είναι στενό, το στήθος επίπεδο, η ράχη ευθεία, η χαίτη και η ουρά είναι πλούσια. Οι οπλές είναι μαύρες και σκληρές. Τέλος υπάρχει τάση για σύγκλιση των ταρσών. Οι κυριότεροι χρωματισμοί είναι ο ορφνός, ο καστανός και ο φαιός. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, σπάνια συναντάται ανθυλλίδα. 

Το 2006 δημιουργήθηκε σωματείο με την επωνυμία «Ένωση μικρόσωμης φυλής αλόγων Σκύρου» με σκοπό τη διατήρηση, την προστασία και την ευζωία των σκυριανών αλόγων. Τον Οκτώβριο του 2014 η ένωση έγινε ο πρώτος φορέας διαχείρισης ιππικής φυλής στην Ελλάδα έχοντας την ευθύνη για την καταγραφή των Σκυριανών αλόγων και την τήρηση του γενεαλόγιου της φυλής.