Ο πληθυσμός των αλόγων της Ροδόπης είναι στην ουσία ένας πληθυσμός της φυλής Πίνδου.

Πήρε το όνομά του για διοικητικούς λόγους όταν προέκυψε ένα γραφειοκρατικό πρόβλημα στην καταγραφή του πληθυσμού. Το άλογο αυτό δεν έχει μελετηθεί ποτέ. Εκτρέφεται στις ορεινές κοινότητες των νομών Ροδόπης και Ξάνθης. Το ύψος ακρωμίου είναι 1,25 - 1,45 μ. Οι κυριότεροι χρωματισμοί είναι ο ορφνός και ο φαιός σε όλες τις αποχρώσεις. Συναντώνται και άτομα ξανθά και ισαβέλλεια. Τα περισσότερα άλογα εμφανίζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (λευκά σημάδια στο μέτωπο και στα πόδια). H κεφαλή είναι αρμονική, η χαίτη και η ουρά πλούσια, το σώμα συμπαγές κυλινδρικό με καλή μυϊκή ανάπτυξη. Οι οπλές είναι σκούρες.