Ελεύθεροι Πληθυσμοί

Σε πολλές περιοχές της χώρας μας υπάρχουν ακόμα και σήμερα ελεύθερα άλογα, που τα περισσότερά ανήκουν στη φυλή Πίνδου. Τα περισσότερα από τα άλογα αυτά είναι αγροτικά ζώα που αφέθηκαν ελεύθερα κάποια στιγμή της ζωής τους.