Ένα ποίμνιο με 8 ♂ και 200 ♀ (2001) στο νομό Ροδόπης. 1228 ζώα σε 4 ποίμνια (2009) 975 ζώα, (ΚΓΒΖ Καρδίτσας ) 30 ζώα, (ΚΓΒΖ Ιωαννίνων) 2011

Χαρακτηριστικά: • Αμικτόμαλλο. • Λεπτόουρο. • Μικρόσωμο. • Τοκετοί τον Ιανουάριο. • Δείκτης πολυδυμίας: ~ 1. • Tα αρνιά θηλάζουν 3 μήνες. • Γαλακτοπαραγωγή : ~ 50 kg / προβατίνα. • Βάρος : ♂ 69 kg ♀ 41 kg. • Ύψος Ακρωμίου : ♂ 65 cm ♀ 56 cm.