Ομοιότητα με την Ιταλική φυλή Bergamasca Ευδοκιμεί σε ήπιο κλίμα. 10 ποίμνια με 971 ζώα (2009) 900 ζώα , 10 ποίμνια (ΚΓΒΖ Αττικής 2011)

Χαρακτηριστικά: • Αναμικτόμαλλο. • Λεπτόουρο. • Ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους. • Λευκό. Πολύ λίγα ζώα φέρουν στίγματα στο πρόσωπο και τα αυτιά. • Πολύ ψηλά και ισχυρά άκρα. • Μαστός καλά αναπτυγμένος με εξαιρετική πρόσφυση. • Έντονα κυρτό επιρρίνιο. • Μεγάλα και ισχυρά κέρατα στους κριούς. • Ανθεκτικό. • Πρώιμο. • Η εριοκάλυψη είναι περιορισμένη. • Συντελεστής πολυδυμίας 1,7. • Γαλακτοπαραγωγή 230 kg με Λ 6,5%. • Ρυθμός ανάπτυξης 300g/ημέρα κατά το θηλασμό (60 ημέρες). • Τα σφάγια υστερούν ποιοτικά. • Βάρος ενηλίκων: ♂ 83kg ♀ 75kg. • Υ.Α.: ♂ 83 cm, ♀ 75 cm.