15 εκτροφές με 2000 άτομα στην Κεφαλλονιά (2001, 2006) 35000 ζώα, 300 ποίμνια (ΚΓΒΖ Αττικής 2011)

Χαρακτηριστικά: • Αναμικτόμαλλο. • Λεπτόουρο. • Μικρόσωμο. • Ομοιόμορφος χρωματισμός (λευκά με κοκκινόφαιο χρώμα σε κεφαλή, κοιλιά, κάτω μέρος τραχήλου και άκρα). • Βάρος : ♂ 58 kg ♀ 44 kg. • Υ.Α.: ♂ 65 cm, ♀ 60 cm. • Τοκετοί τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο. • Δείκτης πολυδυμίας: ~ 1,1. • Γαλακτοπαραγωγή : ~ 177 kg / προβατίνα σε 146 ημέρες αμελγής.