Κύριος εκπρόσωπος της εγχώριας λεπτόουρης αναμικτόμαλλης φυλής. Θεωρείται βελτίωση του γνήσιου Βλάχικου προβάτου.

Χαρακτηριστικά: • Λεπτόουρο. • Αναμικτόμαλλο. • Μικρόσωμο. • Ανθεκτικό. • Λιτοδίαιτο. • Πρώιμο. • Λεπτά, κοντά και πολύ ισχυρά άκρα. • Μεγάλη παραλλακτικότητα χρωματισμών. • Συντελεστής πολυδυμίας 1,1. • Γαλακτοπαραγωγή 80 kg Λ 7,6%. Η γαλακτοπαραγωγή ελεγχόμενων προβάτων στο ΚΓΒΖ Ιωαννίνων ανέρχεται στα 114 kg. • Ρυθμός ανάπτυξης 160 g ανά ημέρα (105 μέρες). • Βάρος ενηλίκων: ♂ 55 kg ♀ 45 kg.