200 πρόβατα σε 3 εκτροφές στο Ν. Μεσσηνίας (2009). 50 πρόβατα σε 1 εκτροφή (2014).

Χαρακτηριστικά:

• Αναμικτόμαλλο.

• Παχύουρο.

• Μεγαλόσωμο.

• Λευκός χρωματισμός στο σώμα, μαύρο πρόσωπο με λευκή την κορυφή της κεφαλής.

• Πρώιμο (8 μήνες).

• Δείκτης πολυδυμίας: ~ 1,5 -1,8.

• Γαλακτοπαραγωγή : ~ 150 – 180 kg / προβατίνα σε περίοδο 150- 180 ημερών.

• Βάρος : ♂ 70 kg ♀ 59 kg.

• Υ.Α.: ♂ 85 cm, ♀ 70 cm.