Συναντάται σε ορεινές περιοχές της Πελοποννήσου (Νομοί Αρκαδίας, Ηλείας, Αχαΐας, Μεσσηνίας) 700 – 1.500 άτομα (2001).

Χαρακτηριστικά: • Αναμικτόμαλλο. • Λεπτόουρο. • Μικρόσωμο. • Γαλακτοπαραγωγή : 50 – 60 kg / προβατίνα. • Βάρος : ♂ 56 kg ♀ 41 kg. • Υ.Α.: ♂ 63 cm, ♀ 55 cm.