32 ζώα σε 1 εκτροφή (2001, 2006)

Χαρακτηριστικά: • Ομοιόμαλλο. • Παχύουρο. • Μεγαλόσωμο. • Λευκός χρωματισμός. • Πρώιμη (8 μήνες). • Δείκτης πολυδυμίας: ~ 1,6 -1,8. • Γαλακτοπαραγωγή : ~ 150 – 180 kg. • Βάρος : ♂ 60 kg ♀ 47 kg. • Υ.Α.: ♂ 74 cm, ♀ 66 cm.

Το πρόβατο της περιοχής Ευδήλου Ικαρίας είναι μέσης έως μεγάλης σωματικής ανάπτυξης. Μέσο ύψος ακρωμίου  κριαριού 74 εκ. και προβατίνας 66 εκ. Μέσο βάρος κριαριού 60 κιλά και προβατίνας 47 κιλά. 

Το κεφάλι του είναι σχετικά μικρό και μάλλον στενό με επιρρίνιο μακρύ και ελάχιστα κυρτό, και αυτιά σχετικά μεγάλα ελαφρώς ημιικρεμάμενα.. Τα αρσενικά φέρουν ισχυρά ελικοειδή κέρατα. Τα θηλυκά δε φέρουν κέρατα. Τα πόδια είναι μετρίως υψηλά και όχι ιδιαίτερα ισχυρά. Η ράχη είναι  μακριά και σχηματίζει μικρή κύρτωση πάνω από το ακρώμιο. Το στήθος του είναι μέτριο σε εύρος και βάθος. Η ουρά του είναι τριγωνική, αρκετά μακριά, 30 εκ. περίπου και μετρίως πλατιά 9 εκ. περίπου. Ο μαστός είναι καλά ανεπτυγμένος, χωρίς όμως καλή πρόσφυση στους κοιλιακούς μυς. Σε πολλές περιπτώσεις ο μαστός είναι κρεμάμενος και φέρει πλαϊνές θηλές μετρίου μεγέθους.

Ο χρωματισμός της φυλής είναι ομοιόμορφος. Όλα τα ζώα είναι λευκά στο σώμα την κεφαλή και τα άκρα.

Στη φυλή παρουσιάζονται ζώα ομοιόμαλλα και άλλα αναμικτόμαλλα. Γεγονός που αποδεικνύει ότι η φυλή είναι προϊόν διασταύρωσης. Η κεφαλή, τα άκρα και ο λαιμός δεν καλύπτονται από μαλλί.

Οι πληροφορίες λένε ότι η μέση ετήσια γαλακτοπαραγωγή υπερβαίνει τα 150 κιλά και ότι το πρόβατο αυτό διακρίνεται για την πολυδυμία του.