Ορεινό πρόβατο που εκτρέφεται στη βόρεια Ελλάδα. Φέρει γονίδια φυλών που έχουν εξαφανιστεί (Σαρακατσάνικο, Αρβανιτοβλάχικο, Γραμμουστιανό) καθώς και ποσοστό γονιδίων της Καραγκούνικης και Χιώτικης φυλής.

Χαρακτηριστικά: • Ύψος ακρωμίου στα θηλυκά 60 – 62 cm. • Βάρος 42 – 45 kg. • Μέση γαλακτοπαραγωγή 80 – 100 kg. • Πολυδυμία 110-120%.