260.000 πρόβατα, 1650 ποίμνια. (στοιχεία από ΚΓΒΖ Αττικής 2011).

Χαρακτηριστικά: • Αναμικτόμαλλο. • Παχύουρο. • Μεσαίου μεγέθους • Ποικίλος χρωματισμός. • Μαστός καλής διάπλασης. • Σχετικά πρώιμο. • Πολύ ανθεκτικό σε δυσμενείς συνθήκες. • Καλά προσαρμοσμένο σε ξηροθερμικό κλίμα. • Συντελεστής πολυδυμίας 1,1. • Γαλακτοπαραγωγή 120 kg περιεκτικότητας 7,0% σε λίπος. • Διάρκεια γαλακτικής περιόδου 140 ημέρες. • Ρυθμός ανάπτυξης 190 g ανά ημέρα (90 μέρες). • Πολύ παχιά σφάγια. • Βάρος : ♂ 70 kg ♀ 50 kg. • Ύψος ακρωμίου : ♂ 71 cm ♀ 63 cm.