Εκτρέφεται στο δυτικό τμήμα της Κρήτης, κυρίως στο νομό Χανίων. Περισσότερα από 60.000 καθαρόαιμα ζώα.

Χαρακτηριστικά: • Αναμικτόμαλλο. • Λεπτόουρο. • Μικρόσωμο. • Λευκό με μαύρες κηλίδες στα μάτια και τα άκρα. • Σχετικά ψηλά, λεπτά και ιδιαίτερα ισχυρά άκρα. • Σχετικά πρώιμο. Εμφανίζει οίστρους όλο το έτος. • Συντελεστής πολυδυμίας 1,36 • Γαλακτοπαραγωγή 130 kg Λ 5,2%. • Διάρκεια γαλακτικής περιόδου 145 ημέρες • Ρυθμός ανάπτυξης 155 g / ημέρα (65 μέρες) • Βάρος ενηλίκων : ♂ 60 kg ♀ 40 kg • Ύψος ακρωμίου : ♂ 65 cm ♀ 58 cm